START LİSTESİ

( Bazı okulların isimleri yanlış yazılmıştır. Muhtemelen Düzeltme yapılacaktır.)

Küçükler Yüzme Talimatı için TIKLAYINIZ

Yarışma Yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Yüzme Havuzu – Balçova 

Yarışma Tarihi :  16-17-18 Nisan 2019

Yarışma Saati :  Sabah : 10.30 – Akşam : 15.00

 KÜÇÜKLER YARIŞMA PROGRAMI

1. GÜN SABAH 10:30

2. GÜN SABAH 10:30

3. GÜN SABAH 10:30

50m Kelebek B/E 50m Sırtüstü B/E 100m Serbest B/E
100m Sırtüstü B/E 100m Kelebek B/E 100m Kurbağalama B/E
4x100m Karışık Bayrak B 4x100m Serbest Bayrak B  
1. GÜN AKŞAM 15:00 2. GÜN AKŞAM 15:00  
50m Kurbağalama E/B 50m Serbest E/B  
200m Serbest E/B 200m Karışık E/B  
4x100m Karışık Bayrak E 4x100m Serbest Bayrak E  

 E=Erkek, B=Bayan

 

   2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Yüzme Branş Talimatı

 1. Yarışmalar; Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon branş müsabaka kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
 2. Yarışmalar;
  1. Küçükler kız ve erkek takımlar/sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.
  2. Mahalli yarışmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
 

KATEGORİSİ

EĞİTİM KADEMESİ  

STATÜSÜ

DOĞUM TARİHLERİ YAŞ ARALIĞI         (2018 YILI İTİBARİYLE)
Küçükler Kategorisi Ortaokul Mahalli 2007-2008 11– 12 yaş

 

 1. Kategoriler ve Doğum tarihleri:
  1. Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm gereğince, sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla;
 • Minikler A kategorisinde yer alan 2009 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler kategorisinde,
 • Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.
 • Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında branşında alt kategorideki okullar arası yarışmalara katılamaz.
 1. Kafile işlemleri ve Mali Hususlar:
  1. Mahalli müsabakalara katılacak olan okul takımları;

Minikler ve Küçükler (mahalli) kategorisi; en az 4 (dört) sporcudan oluşturulacaktır.

 1. Ödüller:
 • Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;
  1. Takım sıralamasında;   İlk  dört  dereceyi  elde  eden  okul  takımlarına  kupa  ve  başarı belgesi,
  2. Takım sıralamasında;   İlk  dört  dereceyi  elde  eden  okulların  sporcularına  madalya  ve başarı belgesi,
  3. Ferdi sıralamada İlk dört dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya ve başarı belgesi
  4. İtirazlar; Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği‟nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü‟nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.
  5. Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Mahalli yarışmalara “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur.
  6. Çalıştırıcı ve Antrenörlerce; ferdi sporculara ait esame listelerini mahalli yarışmalarda, takımlara ait esame listelerinin ise mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarında (her yarışma için ayrı ayrı olacak Şekilde) “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.
  7. Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka fikstüründe zorunlu haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
  8. Okul spor faaliyetlerinde; mahalli yarışmalarda takımların/sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan takım/sporcular yarışmalara alınmayacaktır.
 • Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)
 • Sporcu Öğrenci Lisansı (branşa ait)
 • Valilik Onayı (İl dışına gidecek kafileler için zor)
 • Esame Listesi (Ferdi sporcuların mahalli müsabakalarında, takımların ise mahalli ve ulusal müsabakalarında )
 • Okul takımı çalıştırıcısının
 • Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması veya yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olması,
 • Yüzme müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması

TEKNİK AÇIKLAMALAR

 1. Mahalli, grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında tüm branş ve mesafeler doğrudan final olarak yüzülecektir. Tüm kategori ve kademelerdeki yarışlarda seriler hızlıdan yavaşa doğru oluşturulacaktır.
 2. Minikler A,B ve küçükler kategorilerinin yarışmaları mahalli olarak yapılacağından tertip komiteleri yarışma programında değişiklik yapabilirler. Tertip komitelerinin kararına bağlı olarak Minikler A ve B kategorilerinin yarışmaları aynı program dahilinde ve/veya aynı günlerde yapılabilir.
 3. Takım halinde katılacak olan okullar 4) a- maddede belirtilen sayılardan oluşacaktır. Mahalli yarışmalara takım halinde katılan okullar tecrübe kazanmasını istedikleri sporcularını yarışmalara tasnif dışı olarak dahil Bu sporcular sıralamaya ve ödüllendirmeye dahil edilmeyecek bir üst kademedeki yarışmalara ferdi olarak çağrılmayacaktır. Takım adına veya tasnif dışı olarak yarışacak sporcuların listesinin teknik toplantıda ibraz edilmesi zorunludur.
 4. Yarışma süresince seans gözetmeksizin toplamda bayrak yarışı hariç minikler A-B en fazla (üç) küçükler en fazla 4 (dört) mesafede yarışabilirler. (Bayrak yarışları hariç)
 5. Küçükler kategorilerinde her sporcu yarışmalar boyunca seans veya güne bakılmaksızın en az 2 (iki) yarışmaya girmek zorundadır. Mahalli yarışmalarda minikler ve küçükler kategorisinde 1 takım 1 mesafede istediği kadar sporcu yarıştırabilir. Takımında en iyi puanı alan 2 sporcu puanlamaya dahil edilir.
 6. Küçükler, kategorilerinde yarışmalara katılan tüm sporculara FIN puan cetveline göre puan verilir.

KÜÇÜKLER PUANLAMASI:

 1. Yarışmalarda FIN puanlama sistemi kullanılacaktır.
 2. Takım puanlamasında, bir takımdan bir mesafedeki en iyi 2 sporcu puanlamaya dahil edilir.
 3. Toplam takım puanı hesaplanırken; 20 adet ferdi yarışın en yüksek 18 tanesinin FIN puanına, bayrak yarışlarından kazanılan FIN puanlar dahil edilerek değerlendirilir.(En yüksek 18 yarış + bayrak yarışlarının toplam FIN puanı)