AÇIK SU YÜZME KURALLARI (Tr)

AÇIK SU YÜZME (OPEN WATER)  İndirmek İçin Buraya Tıklayın

Tüm Dünya yüzme şampiyonaları, Dünya kupaları, FINA müsabakaları, aşağıda belirtilen eklemeler ve istisnalar dışında, FINA’nın belirlemiş olduğu kurallara göre idare edilmelidir.

ADY 1 Tanımları

ADY 1.1 Açık Deniz Yüzme; ırmaklarda, göllerde ya da okyanuslarda gerçekleşen müsabakalar olarak tanımlanmalıdır.

ADY 1.1.1 Uzun mesafe yüzme; her hangi bir açık deniz yüzme müsabakasında, mesafenin maksimum 10 Km olduğu yarışmalardır.

ADY 1.1.2 Maraton yüzme, mesafenin 10 Km’nin üzerine çıktığı müsabakalardır.

ADY 1.2 FINA açık yüzme müsabakaları için katılımcılar, 14 yaş ve üzerinde olmalıdır.

ADY 2 HAKEMLER

Aşağıdaki görevliler, açık yüzme müsabakalarında yer almalıdır.

Bir başhakem
Yardımcı hakemler
Baş zaman tutucu, ve 3 zaman tutucu
Baş hakem, 2 varış hakemi
Güvenlik görevlisi
Medikal görevli
Saha görevlisi
Yarışma Direktörü
Yarış hakemleri ( her bir yarışmacı için bir tane ) 10 km ve ya daha az müsabakaları dışında
Dönüş hakemleri ( her bir değişim yeri için bir tane)
Başlatıcı
Sipiker (Sunucu)
Kayıtçı

ADY 3 BAŞHAKEMLERİN GÖREVLERİ

Bir hakemin yapması gerekenler:

ADY 3.1 Diğer hakemler üzerinde tam kontrol sahibi olmalı, onları müsabakanın özelliği ve düzenlemeleri doğrulucusunda bilgilendirmeli ve görevlerini onaylamalıdır. Bir hakem, FINA’nın kurallarını uygulamaya ve kararlarına uymaya zorunludur. Burada yer almayan, yarışmanın idaresi ile ilgili sorular hakkında karar verirken, bu doğrultuda karar vermelidir.

ADY 3.2 Yarışmanın her hangi bir aşamasında, FINA’nın kurallarının uygulandığını gözlemek amacıyla müdahalede bulunabilir.

ADY 3.3 Devam eden müsabakalarda meydana gelen protestolar hakkında karar verir.

ADY 3.4 Diğer hakemlerin kararlarının ve kaydedilen zamanlarının eşleşmemesi durumunda karar verir.

ADY 3.5 Yarışmacılara, yarışmanın her an başlayabileceği ile ilgili olarak, bayrağını kaldırır ve düdüğünü kısa bir şekilde çalar.

ADY 3.6 Başka bir yetkili görevli tarafından kendisine rapor edilen ya da kendi gözlemleri ile gördüğü kurallara uymayan bir yarışmacıyı diskalifiye edebilir

YARDIMCI HAKEMİN GÖREVLERİ

ADY 3.7 Diğer tüm görevlilerin yerlerinde bulunduğundan emin olur. Görevlilerden, gelmeyen, görevini yerine getiremeyecek olan ya da yetersiz olduğu anlaşılan olursa baş hakemin onayı ile onları değiştirebilir. Gerekli olduğu düşünülürse ek görevliler tayin edebilir.

ADY 3.8 Müsabakanın programlanan başlama zamanından 15 dakika önce, yarışma direktörü’nden, saha görevlisinden ve güvenlik görevlisinden raporları alır.

ADY 3.9 Yarış hakemlerinin geri çekilmesini onaylar ve güvenli bölgeye götürülmesini tahsis eder.

BAŞLATICI

ADY 3.10 Tüm yarışmacılar tarafından görülebilecek şekilde durmalıdır.

ADY 3.11 Başhakemin işaretiyle, ayırt edici bayrağı dikey konuma kaldırır.

ADY 3.12 Aynı anda, bayrağı tutan kolunu aşağı getirir ve kolunu düz tutar, ardından sesli bir işaret verir.

BAŞ ZAMAN TUTUCUNUN GÖREVLERİ

ADY 3,13 En az 3 zaman tutucunun, start ve finiş’teki yerlerini almasını sağlar.

Müsabaka başlamadan 15 dakika önce, tüm zaman tutucuların saatlerinin, resmi müsabaka saati ile senkronize olmasını sağlar.

Her bir zaman tutucudan, yüzücülerin kaydedilen zamanını gösteren bir kart alır ve eğer gerekli ise saatlerini kontrol eder.

Her bir karttaki resmi zamanları inceler ve kaydeder.

ZAMAN TUTUCULARIN GÖREVLERİ

Kendisine atanan yüzücülerin zamanlarını kaydeder. Zaman tuttuğu saatlerin, kayıt edebilme ve çıktı alabilme özelliği olmalı ve yönetim komitesi tarafından onaylanabilmelidir.

Start’ın verilmesi ile beraber saatlerini başlatırlar ve sadece baş zaman tutucunun işareti ile durdururlar.
Her bir finişin ardından yüzücünün zamanını ve numarasını zaman kartına kaydeder ve baş zaman tutucuya doğru çevirir.

Not: Otomatik zaman sistemi kullanıldığında da el ile yapılan bu işlemler tamamlanır.

CHİEF JUDGE’IN GÖREVLERİ

Her bir Hakem’i pozisyonlara atar.

Yarış bittikten sonra her bir hakemden, yarışma sonucu kağıtlarını toplar ve direk olarak başhakeme gönderir.

VARIŞ HAKEMLERİ GÖREVLERİ( 3 adet, bir tanesi baş varış hakemi )

Finiş noktasında, finiş anını her daim açık olarak görebilecek şekilde pozisyon almalılardır.

Verilen göreve bağlı olarak, yarışı tamamlayan her yüzücünün sıralamasını kaydetmelidir.

Varış hakemleri aynı müsabakanın içersinde zaman tutucu olarak görev almamalıdır

HER BİR YARIŞ HAKEMİ

Rasgele seçilerek, kendisine atanan yüzücüyü her daim gözlemlemek için yüzücülere eşlik eden güvenlik ekibinin içersinde yer alır.

Yarışma kurallarının her daim uygulanmasına dikkat eder ve ihlal durumlarını en kısa zamanda baş hakeme rapor eder.

Kendisine atanan yüzücünün, diğer yüzücüleri engellemek suretiyle kendisine avantaj sağlamadığından emin olur ve durum uyarı gerekiyorsa, bu uyarıyı yapar.

DÖNÜŞ HAKEMLERİ

Dönüş yapan yüzücülerin, müsabaka öncesinde gösterilen, yarışma bilgi dokümanına uygun şekilde dönüş yaptığını görecek şekilde pozisyon almalıdır.

Dönüş sırasında meydana gelen ihlal ya da yanlış hareketleri bir düdük sesi ile beraber, mümkün olan en kısa sürede yarışma hakemine bildirir.

Müsabakanın tamamlanması ile birlikte imzalamış olduğu kayıt belgesini Chief Judge’a verir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Yarışmanın devam ettirilebilmesini bağlı olarak başhakemin tüm güvenliğinden sorumludur.

Tüm müsabaka alanını kontrol edip, start ve finiş noktalarının uygun ve güvenli olduğunu tetkik eder.

Müsabaka esnasında yüzücülere eşlik eden güvenlik ekibinin sayısının yeterli olduğundan emin olur.
Müsabakalar öncesinde, yüzücülerin, yüzme alanındaki akıntı değişikliklerinden ve bunların etkilerinden haberdar olmasını sağlar.

Sağlık görevlisi ile beraber, başhakeme, müsabaka koşullarının uygunluğu ya da bu koşulların değiştirilerek müsabakanın yapılabilir hale getirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunur.

SAĞLIK GÖREVLİSİ

Başhakeme karşı, müsabaka ile ilgili tüm kişilerin tıbbi sorumluluğunu taşır.

Yarışma bölgesindeki yerel sağlık birimlerini, yarışma esnasında gerçekleşebilecek kazalar ve kazazedenin en yakın birime taşınması ile ilgili olarak bilgilendirir.

Güvenlik görevlisi ile beraber, başhakeme, müsabaka koşullarının uygunluğu ya da bu koşulların değiştirilerek müsabakanın yapılabilir hale getirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunur.

PARKUR GÖREVLİSİ

Yönetim komitesine karşı, parkurun uygun şekilde teftiş edilmesinden sorumludur.

Start ve finiş alanlarının doğru şekilde işaretlendiğinden, tüm ekipmanın düzgün bir şekilde kurulduğundan ve çalıştığından emin olur.

Yarışma başlamadan önce, tüm değişim noktalarının doğru işaretlendiğinden ve görevlilerin o noktalarda bulunduğundan emin olur.

Yarışma öncesinde, başhakem ve güvenlik görevlisi ile beraber parkuru ve işaret alanlarını inceler.

Yarışma öncesinde, tüm dönüş hakemlerinin yerlerinde olduğundan emin olur ve bunu yardımca hakeme rapor eder.

CLERK OF THE COURSE (YARIŞMA DİREKTÖRÜ)

Yüzücülerin her bir yarışma için bir araya getirilmesinden, hazırlanmasından ve finişe gelenlerin uygun bir şekilde ağırlanmasından sorumludur.

Her bir yüzücünün numarası ile birlikte doğru tanımlandığından, tırnaklarının düzgün bir şekilde kesilmiş olduğundan, ve hiç bir mücevherat( ya da saat) taşımadığından emin olur.

Start öncesinde tüm yüzücülerin başlangıç bölgesinden toplandığından emin olur.

Tüm yüzücüleri ve görevlileri, yarışın başlamasına 5 dakika kala verilen uyarıya kadar, uygun zaman aralıkları ile yarışa ne kadar zaman kaldığı konusunda bilgilendirir.

Start alanında kalan tüm kıyafet ve ekipmanın finiş alanına taşındığından ve güvenli bir şekilde tutulduğundan emin olur.

Finiş noktasında sudan çıkan yüzücünün, sağlığını korumak için ihtiyacı olan temel ekipmanına ulaştığından emin olur.

ZAMAN TUTUCU

Yarışma sonuçlarını formlara girer, yarışmadan olası geri çekilmeleri kaydeder, ve takım ödüllerini için kayıtları uygun bir şekilde takip eder.
START

Tüm açık deniz yüzme müsabakaları, yüzücülerin start işaretiyle birlikte yüzmeye başlamasına olanak verecek derinlikteki sudan, ayakta başlar.

Yarışma Direktörü, yüzücüleri ve görevlileri yarışın başlama saati ile ilgili olarak uygun aralıklar ile bilgilendirir. Son 5 dakikada, bu bilgilendirme 1’er dakikalık aralar şeklindedir.

Bayan ve erkek müsabakalarının başlangıçlarını ayırmak gerektiğinde, erkek müsabakaları daima önce başlar.

Start çizgisi, kafa üzeri aparatı ile ya da su seviyesinde çıkarılabilen ekipman ile açıkça belirlenmelidir.

Başhakem, bayrağı dik pozisyonda tutarak ve kısa kısa düdük çalarak start’ın yakın olduğunu belirtir ve bayrağını başlatıcıya çevirerek yarışma başlangıcının başlatıcının işaretinde olduğunu gösterir.

Başlatıcı tüm yarışmacılar tarafından görülebilecek şekilde durmalıdır.

Start işareti hem net bir şekilde görülebilmeli hem de sesli olmalıdır.

Başhakem start’ta yarışmacılardan birinin haksız avantaj elde ettiğini düşünürse yarışmayı durdurup tekrar başlatabilir.

Yarışmacılara eşlik edecek eskort tekneleri, yarış başlangıcından önce, yüzücüleri engellemeyecek şekilde pozisyon almalı ve yarış esnasında olası bir yüzücünün alınması durumunda diğer yüzücüleri engellememelidir.

Bayan ve erkek müsabakaları aynı anda başlayabilmesine rağmen, farklı iki olay olarak ele alınmalıdır.

YARIŞMA BÖLGESİ

Dünya şampiyonaları ve FINA müsabakaları, açık yüzme mesafelerine, 25 km’ye, 10 km’ye ve 5 km’ye FINA’nın onayı doğrultusunda açık olmalıdır.

Yarışmanın yapılacağı su, tatlı ya da tuzlu olmalı ve sadece küçük çaptaki akıntılar içermelidir.

Yarışmanın yapılacağı parkurla ilgili kullanım için uygunluk sertifikası, olası yerel sağlık ve güvenlik otoritelerinden temin edilebilir. Genel olarak, sertifika; suyun saflığı ve fiziksel güvenlik ile ilgili olmalıdır.

Suyun minimum derinliği, parkurun herhangi bir noktasında en az 1.40m olmalıdır.

Suyun sıcaklığı en az 16°olmalıdır. Yarışma başlamadan iki saat önce, yarışma ortasında, 40cm derinliğindeki sudan kontrol edilmelidir. Bu kontrol; başhakem, organizasyon üyesi bir kişi ve her bir takımdan bir koç eşliğinde, teknik buluşmada oluşacak olan bir komisyon tarafından gerçekleştirilmelidir.

Parkurdaki tüm dönüşler ve değişmeler çok net bir şekilde belirlenmelidir.

Dönüş noktalarında, yüzücünün dönüş görüşünü kapatmayacak şekilde yerleştirilmiş bir platform üzerinde bir dönüş hakemi olmalıdır.

Tüm dönüş ve değişim platformları, aparatları, akıntıdan, rüzgardan ya da benzeri hareketlerden etkilenmeyecek şekilde sabitlenmelidir.

Finişe doğru son yaklaşım, farklı bir renk ile açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Finiş, çok net bir yüzey ile işaretlenmiş ve tanımlanmış olmalıdır.

YARIŞMA

Tüm açık deniz müsabakaları serbest stilde olmalıdır.

Yarışma hakemleri, eskort teknesinin yolunu ya da diğer yüzücünün yolunu kullanarak kendisine haksız avantaj elde eden yüzücüyü uyarmak ile yükümlüdür.

Diskalifiye Süreci

Başhakemin ya da yardımcı hakemin düşüncesine göre, her hangi bir yüzücü ya da eskort teknesi, diğer bir yüzücü ile kendisine avantaj elde etmek amacıyla temasta bulunuyorsa ya da arkasından takip ederek kendisine avantaj sağlıyorsa , takip eden süreç uygulanmalıdır:

1. İhlal

Yüzücünün numarasını gösteren bir kart ile beraber sarı bir bayrak kaldırılır ve yüzücünün kuralları ihlal ettiği bildirilir.

2. İhlal

Yüzücünün numarasını gösteren bir kart ile beraber kırmız bir bayrak kaldırılır ve yüzücünün kuralları 2. kez ihlal ettiği belirtilir. Yüzücü diskalifiye edilmelidir. Sudan hemen çıkmalı ve eskort teknesine bindirilerek yarışmayı terk etmelidir.
Başhakemin görüşüne göre, eğer bir yüzücünün tavırları, spor ahlakına uygun değilse, hakem, FINA kurallarına göre yüzücüyü diskalifiye etmelidir

Güvenlik eskort teknesi herhangi bir yüzücüye engel oluşturacak şekilde veya önlerinde duracak şekilde manevra yapamaz ve oluşturduğu akıntı ile haksız bir avantaj sağlayamaz.

Güvenlik eskort teknesi yüzücülerin önünde ve ortada sabit pozisyonunu korumayı denemelidir.

Yarış boyunca zeminde durmak yüzücüyü diskalifiye etmez fakat yürüyemezler ve zıplayamazlar.

Yukarıdaki madde haricinde yüzücüler hiçbir yüzen veya sabit nesneden yardım alamazlar ve yardım refakatçisi ve tekne mürettebatı tarafından kasıtlı olarak dokunulamazlar.

Her güvenlik refakat teknesi: yarış hakemi, yüzücünün seçtiği birisi, ve teknenin işlevlerini yerine getirebilecek en az sayıda mürettebat içermelidir.

Hiçbir yüzücü yüzmelerine yardımcı olacak, hızlarını, dayanıklılığı arttıracak, herhangi bir araç giyemezler. Gözlükler, maksimum iki kapatıcılı, burun mandalı ve kulak tıkacı kullanılabilir.

Yüzücüler hakem kontrolünde yağ ve benzeri şeyleri kullanabilirler.

Yüzücünün yüzme alanına girerek hızına müdahale etmek yasaktır.

Güvenlik refakat teknesinden koçluk yapmak veya direktifler vermek yasaktır. Tek bir fısıltıya dahi izin verilmez.

Yüzücüler gıda alırlarken ADY 6.6 ve 6.7 ye uyulmayabilir.

Bütün yüzücüler suya dayanıklı mürekkeple yazılmış yarışma numaraları sırtlarında ve kollarında görülebilecek bir şekilde olarak bulundurmalıdır.

Her güvenlik refakat teknesi yüzücünün numarasını, milli bayrağını ve federasyonun bayrağını diğer taraflardan görülebilecek şekilde sergilemelidir.

Bütün yarışmalarda, zaman sınırları ilk bitiren yüzücünün zamanına göre aşağıdaki gibi uygulanmalıdır.

5 km yarış  için 15 dk
10 km yarışı için  30 dk
Maksimum limit 120 dk

Zaman kısıtlamaları içerisinde yarışmayı bitiremeyen yarışmacılardan hakemin yarışmayı bitirmesine izin verdiği fakat hiçbir şekilde puan ya da ödüle dahil olmayan yüzücüler dışındakiler sudan alınmalıdır.

 

YARIŞMA BİTİMİ

Bitiş alanını takiben şamandıralı oklar bitiş yönünü gösterirken şamandıralar bitiş çizgisine doğru daralmalıdır. Güvenlik refakat teknesi bitiş çizgisine yakın bir noktada konuşlandırılmalı ve sadece refakat teknesine giriş izni verildiğinden emin olunmalıdır.

Bitiş aparatı 5 metre yüksekliğinde bir duvar olmalı ve rüzgar yahut yüzücünün kulacının çarpmasıyla veya etkisiyle hareket etmeyecek şekilde olduğu yere sabitlenmelidir. Bitiş ağır çekim ve tekrar özelliklerine sahip bir video sistemi tarafından kaydedilmelidir.

Kural SW 11 ile uyum içinde olan süre merkezli yarışmalarda kullanılan otomatik resmi ekipman radyo vericili mikroçip taşımalıdır. Radyo vericili mikroçip teknolojisi Dünya Şampiyonaları için zorunludur.

Bütün yarışmacıların yarış boyunca bileklerine radyo vericili mikroçip yerleştirmesi zorunludur. Eğer yarışmacı bu vericilerden birini kaybedecek olursa bot hakemi hemen yeniden yerleştirme ile ilgilenen hakemi uyaracaktır. Yarışmayı mikroçipsiz tamamlayan herhangi bir yarışmacı diskalifiye olacaktır.

Bitiş hakemi ve süre tutucular finiş çizgisini görebilecekleri bir yere yerleştirilmelidirler. Yerleştirildikleri alan onlar için özel olarak tahsis edilmiş olmalıdır.

Yüzücü temsilcilerinin yüzücüler suyu terk ettikleri anda onların yanında olmaları sağlanmalıdır.

Suyu terk etmek için bazı yüzücülerin yardıma ihtiyacı olabilir. Yüzücülere sadece onlar yardım istedikleri zaman yardım için dokunulabilir.

Sağlık takımı üyeleri yüzücüler sudan çıktığı zaman onları inceleyebilirler. Yüzücünün oturabileceği bir sandalye gerektiğinde sağlanabilecek şekilde bulundurulmalıdır.

Sağlık üyesinin tespiti doğrultusunda yüzücülere dinlenme süresi verilmelidir.